2021 YILI MAKTU AİDAT SON ÖDEME TARİHİ 31 OCAK 2021’dir

Değerli Üyemiz;

MAKTU AİDAT
Her yıl Ocak ay’ı sonuna kadar ödenir.
(Muhasebe bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler, maktu aidat ödemekle yükümlüdürler.


Oda Maktu Aidatı 750 TL’dir.
• Serbest Çalışan Meslek Mensupları için 2021 Yılı maktu aidatı 750.00 TL,
• Bağımlı Çalışan (Muhasebe, Finans, Denetim vb. departmanı) Meslek Mensupları için 2021 Yılı maktu aidatı 520.00 TL,
• Bağımlı Çalışan (Muhasebe dışı bir alan veya Kamu Sektörü) Meslek Mensupları için 2021 Yılı maktu aidatı 260.00 TL,
• Hiç Çalışmayan Meslek Mensupları için 2021 Yılı maktu aidatı 260.00 TL.  
. 2019 Yılı Odamız Gelen Kurulunca alınan karar gereği yeni kayıt olan üyelerimiz için maktu aidat 520,00 TL
 

3568 Sayılı Yasanın 16. Maddesinin son fıkrası gereği;

Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler,durumlarını belgelendirdikleri takdirde,  Odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.

. Mesleki ruhsata haiz olup, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile meslek kütüğüne kayıtlı olup, mesleği fiilen icra etmeyenler (hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar) Odaya kayıt (Giriş) ve Maktu (Yıllık) üye aidatlarını % 50 indirimli ödeyeceklerdir.  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmadığını beyan edenler, bu durumlarını belgelendirmek zorundadır. Aksi takdirde aidatlarını tam olarak öderler.

TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri YMM sınavı için SMMM sürecinden sayılmayacaktır.

Bu kanun hükmüne göre yüzde elli indirimli aidat ödeyecek meslek mensupları online işlemlerden %50 aidat işlemleri bölümüne giriş yapmaları veya odamıza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yüzde elli indirimli aidat tahakkuk taahhütnamesine ekte yer amaktadır. Doldurduğunuz yüzde elli indirimli aidat tahakkuk taahhütnamesi ve eklerini manavgatmasmo@gmail.com  adresine mail olarak iletmeniz gerekmektedir.

About masmo admin

Check Also

Yükümlülükler Takvimi Şubat 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir